Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Regulamin

Regulamin Kart VIP

z dnia 09.01.2018 r.

 

§1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym Karta VIP Łąkowa 29.

 

§2

Definicje

Określenia pisane wielką literą i użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – organizatorem programu lojalnościowego jest Film Hotel Sp. z o.o., ul.Łąkowa 29; 90-554 Łódź.

 2. Karta – Karta VIP oznacza imienną kartę rabatową wydawaną Uczestnikowi przez Organizatora i uprawniającą Uczestnika do określonych rabatów i wstępów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Klub Wytwórnia – tel.: (+48) 42-639-55-01, e-mail: biuro@wytwornia.pl, www.wytwornia.pl.

 2. Hotel DoubleTree by Hilton – Recepcja Hotelu: tel.: (+48) 42-208-80-00,
  fax: (+48) 42-208-80-01; e-mail: LCJDL.RES@hilton.com, www.doubletreelodz.pl.

 3. Restauracja Four Colors – tel.: (+48) 42-208-8036; e-mail: restauracja@doubletrelodz.pl.

 4. Golden Bar – tel.: (+48) 42-208-8038; e-mail:goldenbar@doubletreelodz.pl.

 5. SPA & HEALTH CLUB – tel.: (+48) 42-208-80-07; e-mail: spa@doubletreelodz.pl.

 

§3

Informacje ogólne

 1. Karta jest kartą imienną. Posiadacz Karty jest zobowiązany do złożenia swojego podpisu na jej rewersie.
 2. Karta jest ważna na czas określony – 12 miesięcy od daty widniejącej na Karcie.
 3. Rabaty uzyskiwane na podstawie Karty nie łączą się z innymi zniżkami.
 4. Karta wydawana jest odpłatnie. Koszt karty to 1.000 zł brutto (w tym 8% VAT).
 5. Opłatę za Kartę można dokonać w kasie klubu Wytwórnia, recepcji hotelu DoubleTree by Hilton Łódź lub dokonując wpłaty bezpośrednio na konto Film Hotel Sp. z o.o.:
  14  1440 1231 0000 0000 1063 2811
  .
 6. Opłata za Kartę jest bezzwrotna.
 7. Posiadacz Karty może kupić jedną dodatkową Kartę dla osoby towarzyszącej w cenie specjalnej 500 zł brutto.
 8. Warunkiem zakupu Karty jest uzupełnienie i podpisanie formularza.
 9. W przypadku utraty Karty (kradzieży, zagubienia, itp.) należy niezwłocznie poinformować Organizatora. Duplikat Karty zostanie wydany po wpłaceniu 20 zł.
 10. Liczba Kart jest ograniczona.
 11. Organizator może odmówić wydania Karty bez podania przyczyny.
 12. Chęć skorzystania z przywilejów Karty należy zgłosić przed zamówieniem konkretnej Usługi. W przypadku rezerwowania noclegu – najpóźniej w momencie meldowania w recepcji.
 13. W momencie zakupu Karty, klient otrzymuje Kartę Tymczasową. Odbiór Karty imiennej możliwy jest po upływie 7 dni roboczych w recepcji hotelu. Aby dokonać wymiany należy obowiązkowo dokonać zwrotu Karty Tymczasowej.
 14. Opłata za Kartę pokrywa koszt biletów wstępu do Klubu Wytwórnia
 15. Posiadanie Karty wiąże się z otrzymywaniem informacji o imprezach odbywających się w Wytwórni wysyłanych za pomocą kampanii mailingowej (newsletter).
 16. Wypisanie się z bazy mailingowej zwalnia Wytwórnię z obowiązku wysyłania newslettera.

 

§4

Przywileje posiadacza Karty VIP

 1. Karta upoważnia do:     
  • Wstępu na wydarzenia kulturalne odbywające się w Klubie Wytwórnia, z wyłączeniem imprez organizowanych przez organizatorów zewnętrznych, jeśli nie zostało postanowione inaczej.
  • 20% zniżki od ceny dnia (oznaczonej w systemie rezerwacji: „EASY CANCELLATION”) na noclegi w Hotelu DoubleTree by Hilton.
  • 20% zniżki w Restauracji Four Colours.
  • 20% zniżki w Golden Bar.
  • 20% zniżki na zabiegi oraz rytuały na twarz i ciało oferowane w Strefie SPA & Health Club.

 

 1. Warunki dodatkowe:
  • Wydarzenia w klubie Wytwórnia, na które obowiązuje wstęp dla posiadaczy Karty, oznaczone są na stronie internetowej (www.wytwornia.pl) ikoną „VIP”.
  • Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu należy uprzednio zarezerwować miejsce kontaktując się mailowo (vip@wytwornia.pl) lub telefonicznie (797-005-502) z Opiekunem Kart VIP.
  • Rezerwacji należy dokonywać we własnym imieniu oraz na własną Kartę. Rezerwacje dokonywane dla osób trzecich nie będą przyjmowane.
  • Podczas wydarzeń w Klubie Wytwórnia Karta gwarantuje miejsce siedzące na balkonie po uprzedniej rezerwacji miejsca, jeśli wydarzenie odbywa się na hali z balkonami.
  • W przypadku wydarzeń odbywających się na innej hali, niż hala z balkonami, co związane jest z brakiem możliwości rezerwacji miejsca na balkonie, Karta gwarantuje wstęp na imprezę równoznaczny z zakupem biletu dostępnego w dniu wydarzenia.
  • W przypadku dostępności puli zaproszeń na wydarzenia organizowane przez organizatora zewnętrznego, należy z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji miejsca u opiekuna Kart VIP. Pula zaproszeń jest ograniczona, zaś o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W przypadku wydarzenia organizowanego przez organizatora zewnętrznego i niedokonania rezerwacji miejsca lub braku biletów na to wydarzenie Organizator może odmówić wstępu na imprezę.
  • W przypadku wydarzeń organizowanych przez Klub Wytwórnia należy poinformować Opiekuna o pojawieniu się na wydarzeniu najpóźniej na tydzień przed tym wydarzeniem.
  • Nieobecność na zarezerwowanym wcześniej wydarzeniu należy zgłosić telefonicznie lub mailowo Opiekunowi nie później, niż trzy dni przed terminem wydarzenia.
  • Częste rezerwowanie miejsc i jednoczesny brak obecności na wydarzeniach bez dokonywania anulacji rezerwacji będzie skutkowało nieudzielaniem rezerwacji na kolejne wydarzenia.
  • W Restauracji Four Colours oraz Golden Bar zniżka dotyczy tylko menu a’ la carte (bez zamówień specjalnych oraz imprez zorganizowanych).
  • Karta upoważnia równocześnie do zniżki na jeden pokój w hotelu.
  • Możliwość skorzystania z oferty Karty uwarunkowana jest dostępnością oferty w danym momencie. Zalecany jest wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji bądź potwierdzenia dostępności.

 

 1. Zniżki oraz wstęp możliwe są jedynie za okazaniem Karty. Obsługa może wymagać podpisu dokumentującego skorzystania z oferty Karty.

 

§5
Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wytwornia.pl.

 

 

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
 • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
 • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.