Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Karta VIP

 

Możliwości Karty VIP:

 • Wstęp na wydarzenia kulturalne odbywające się w Klubie Wytwórnia*
 • 20% zniżki od ceny dnia na noclegi w Hotelu DoubleTree by Hilton
 • 20% zniżki w Restauracji Four Colours oraz Golden Bar
 • 20% zniżki na zabiegi i rytuały na twarz i ciało w 10th Floor Spa & Wellness

*z wyłączeniem imprez organizowanych przez organizatorów zewnętrznych, jeśli nie zostało postanowione inaczej


Osoby zainteresowane zakupem karty VIP prosimy o kontakt z Opiekunem Kart VIP: 797-005-502, vip@wytwornia.pl lub zapraszamy do biura Klubu Wytwórnia.

Koszt Karty VIP: 1.000 zł brutto (w tym 8%VAT). Karta jest ważna 12 miesięcy od daty widniejącej na Karcie.

 

  

Regulamin Kart VIP

§1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym Karta VIP Łąkowa 29.

 

§2

Definicje

Określenia pisane wielką literą i użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – organizatorem programu lojalnościowego jest Film Hotel Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29; 90-554 Łódź;
 2. Karta – Karta VIP. Oznacza imienną kartę rabatową wydawaną przez Organizatora i uprawniającą do określonych rabatów oraz wstępów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 3. Karta Tymczasowa – oznacza nieimienną kartę rabatową wydawaną przez Organizatora i uprawiającą do określonych rabatów oraz wstępów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ważną do momentu otrzymania karty imiennej;
 4. Klub Wytwórnia – tel.: (+48) 42-639-55-01, e-mail: biuro@wytwornia.pl, www.wytwornia.pl;
 5. Hotel DoubleTree by Hilton – recepcja Hotelu: tel.: (+48) 42-208-80-00,
  fax: (+48) 42-208-80-01; e-mail: LCJDL.RES@hilton.com, www.doubletreelodz.pl;
 6. Restauracja Four Colors – tel.: (+48) 42-208-8036; e-mail: restauracja@doubletrelodz.pl;
 7. Golden Bar – tel.: (+48) 42-208-8038; e-mail: goldenbar@doubletreelodz.pl;
 8. SPA & HEALTH CLUB – tel.: (+48) 42-208-80-07; e-mail: spa@doubletreelodz.pl;
 9. Opiekun Kart VIP – tel.: 797 005 502; e-mail: vip@wytwornia.pl.

§3

Informacje ogólne

 1. Karta jest kartą imienną. Posiadacz Karty jest zobowiązany do złożenia swojego podpisu na jej rewersie.
 2. Karta jest ważna na czas określony – 12 miesięcy od daty widniejącej na Karcie.
 3. Rabaty uzyskiwane na podstawie Karty nie łączą się z innymi zniżkami.
 4. Karta wydawana jest odpłatnie. Koszt karty to 1.000 zł brutto (w tym 8% VAT).
 5. Posiadacz Karty może kupić jedną dodatkową Kartę dla osoby towarzyszącej w cenie specjalnej 500 zł brutto.
 6. Opłata za Kartę jest bezzwrotna.
 7. Warunkiem zakupu Karty jest wypełnienie formularza oraz akceptacja regulaminu.
 8. Opłatę za Kartę można dokonać w kasie klubu Wytwórnia, recepcji hotelu DoubleTree by Hilton Łódź lub dokonując wpłaty bezpośrednio na konto Film Hotel Sp. z o.o.:

  14  1440 1231 0000 0000 1063 2811.

 9. W przypadku utraty Karty (kradzieży, zagubienia, itp.) należy niezwłocznie poinformować Organizatora. Duplikat Karty zostanie wydany po wpłaceniu 20 zł.
 10. Całkowita liczba Kart jest ograniczona.
 11. Chęć skorzystania z przywilejów Karty odnoszących się do usług hotelowych (§ 4 pkt 1 lit. b, c, d) należy zgłosić przed zamówieniem konkretnej usługi. W przypadku rezerwowania noclegu – najpóźniej w momencie meldowania w recepcji.
 12. W momencie zakupu Karty, klient otrzymuje Kartę Tymczasową. Wymiana Karty Tymczasowej na Kartę imienną możliwa jest po upływie 7 dni roboczych w recepcji hotelu. Aby odebrać Kartę należy obowiązkowo dokonać zwrotu Karty Tymczasowej.
 13. Sprzedaż Karty zobowiązuje Organizatora do wysyłania informacji o imprezach odbywających się w klubie Wytwórnia na udostępniony w tym celu przy rejestracji adres e-mail.
 14. Posiadacz Karty ma prawo do wypisania się z bazy mailingowej. Rezygnacji można dokonać na stronie internetowej www.wytwornia.pl w zakładce newsletter. Rezygnacja nie skutkuje utratą przywilejów i zniżek związanych z posiadaniem Karty.

§4

Przywileje posiadacza Karty VIP

 1. Karta upoważnia do:

a)      wstępu na wydarzenia kulturalne odbywające się w Klubie Wytwórnia, z wyłączeniem imprez organizowanych przez organizatorów zewnętrznych, jeśli nie zostało postanowione inaczej,

b)     20% zniżki od ceny na noclegi w Hotelu DoubleTree by Hilton (zniżki nie łączą się z innymi promocjami). Jedna karta upoważnia do zniżki na jeden pokój w hotelu,

c)      20% zniżki w Restauracji Four Colours – dotyczy tylko menu a’la carte (bez zamówień specjalnych oraz imprez zorganizowanych),

d)     20% zniżki w Golden Bar,

e)      20% zniżki na zabiegi oraz rytuały na twarz i ciało oferowane w Strefie SPA & Health Club


 1. Warunki dodatkowe:

a)     wydarzenia w klubie Wytwórnia, na które obowiązuje wstęp dla posiadaczy Karty i które organizowane są przez klub Wytwórnia, oznaczone są na stronie internetowej (www.wytwornia.pl) ikoną „VIP”,

b)    aby móc uczestniczyć w wydarzeniu oznaczonym ikoną VIP należy uprzednio zarezerwować miejsce kontaktując się mailowo (vip@wytwornia.pl) lub telefonicznie (797-005-502) z Opiekunem Kart VIP najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem,

c)     rezerwacji można dokonywać wyłącznie we własnym imieniu, na własną Kartę oraz w imieniu osoby towarzyszącej na jej Kartę,

d)     rezerwacje dokonywane dla osób trzecich nie będą przyjmowane,

e)     podczas wydarzeń w klubie Wytwórnia Karta gwarantuje miejsce siedzące na balkonie po uprzedniej rezerwacji miejsca, jeśli wydarzenie odbywa się na hali z balkonami,

f)     w przypadku wydarzeń odbywających się na innej hali, niż hala z balkonami, co związane jest z brakiem możliwości rezerwacji miejsca na balkonie, Karta gwarantuje wstęp równoznaczny z zakupem biletu,

g)     wydarzenia nieoznaczone ikoną „VIP” są organizowane przez agencje zewnętrzne,

h)    Karta umożliwia wejście na wydarzenia, których organizatorem są agencje zewnętrzne, jeśli tak zostało postanowione,

i)      w przypadku dostępności puli zaproszeń na wydarzenia organizowane przez organizatora zewnętrznego (tj. nieoznaczone ikoną „VIP”), należy z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji miejsca u Opiekuna Kart VIP. Pula zaproszeń jest ograniczona, zaś o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń,

j)      rezerwację można anulować telefonicznie lub mailowo u Opiekuna nie później, niż trzy dni przed terminem wydarzenia,

k)    możliwość skorzystania z oferty Karty uwarunkowana jest dostępnością usług hotelowych (§ 4 pkt 1 lit. b, c, d) w danym momencie. Zalecany jest wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji bądź potwierdzenia dostępności.

 

 1. Zniżki oraz wstęp możliwe są jedynie za okazaniem Karty. Obsługa może prosić o podpis dokumentujący skorzystanie z oferty Karty.

 §5

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@wytwornia.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Film Hotel Sp. z o.o.
  z umowy dotyczącej członkostwa w klubie Wytwórnia, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r.  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia). 
 3. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach, Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wystąpienia przez Państwa z Klubu Wytwórnia.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej członkostwa w klubie Wytwórnia, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością przystąpienia do klubu.
 8. Film Hotel Sp. z o.o. nie poddaje danych członków Klubu Wytwórnia zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
 • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
 • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.