Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Fundacja Wytwórnia

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 

Fundacja Wytwórnia powstała w połowie 2011 roku, by w sposób prężny współtworzyć życie kulturalne Łodzi i regionu. W statucie oprócz działań prokulturalnych, takich jak organizacja imprez kulturalnych czy promocja kultury i regionu łódzkiego, Fundacja Wytwórnia ma także działania edukacyjne, których celem jest przygotowanie młodej widowni do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Łodzi, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne.

Fundacja Wytwórnia jest organizacją non-profit, nie prowadziła do tej pory i nie zamierza prowadzić działalności odpłatnej.

Fundacja Wytwórnia rozpoczęła działalność w 2012 roku i od tego czasu realizuje szereg projektów poświęconych popularyzacji muzyki jazzowej; przy udziale finansowym Urzędu Miasta Łodzi organizuje m.in. Letnią Akademię Jazzu. Fundacja zamierza wciąż wzmacniać tradycje Łodzi, jako miasta wspierającego kulturę jazzową i od lat związanego z jazzem, a także integrować środowiska szkolne i akademickie wokół wydarzeń poświęconych temu gatunkowi muzycznemu, poprzez umożliwienie uczestnictwa w warsztatach, koncertach i jam session jazzowych.

Cele Fundacji:

 1. Głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury, o wysokich walorach estetycznych, moralnych, humanistycznych w Polsce i za granicą.
 2. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych (wszystkie gatunki muzyczne), teatralnych, filmowych, multimedialnych i z zakresu sztuk pięknych.
 3. Inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz kultury i sztuki.
 4. Działalność charytatywna polegająca na ułatwianiu odbiorcom dostępu do dóbr i "produktów" kultury.
 5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, działalność badawcza w tworzeniu koncertów, przedstawień telewizyjnych, filmowych, teatralnych i prac artystycznych.
 6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w rozwoju kultury, sztuki, techniki i nauki.
 7. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, promocja artystów polskich i zagranicznych.
 8. Wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności Europy, służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, a także prowadzące do wymiany informacji oraz podejmowania nowych inicjatyw artystycznych.
 9. Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.
 10. Edukacja społeczeństwa, w efekcie której zechce ono uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wspierać je i tworzyć.
 11. Promocja miasta i twórców kultury poza jego granicami.

 

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
 • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
 • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.