Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Fundacja Wytwórnia

Fundacja Wytwórnia powstała w połowie 2011 roku, by w sposób prężny współtworzyć życie kulturalne Łodzi i regionu. W statucie oprócz działań prokulturalnych, takich jak organizacja imprez kulturalnych czy promocja kultury i regionu łódzkiego, Fundacja Wytwórnia ma także działania edukacyjne, których celem jest przygotowanie młodej widowni do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Łodzi, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne.

Fundacja Wytwórnia jest organizacją non-profit, nie prowadziła do tej pory i nie zamierza prowadzić działalności odpłatnej.

Fundacja Wytwórnia rozpoczęła działalność w 2012 roku i od tego czasu realizuje szereg projektów poświęconych popularyzacji muzyki jazzowej; przy udziale finansowym Urzędu Miasta Łodzi organizuje m.in. Letnią Akademię Jazzu. Fundacja zamierza wciąż wzmacniać tradycje Łodzi, jako miasta wspierającego kulturę jazzową i od lat związanego z jazzem, a także integrować środowiska szkolne i akademickie wokół wydarzeń poświęconych temu gatunkowi muzycznemu, poprzez umożliwienie uczestnictwa w warsztatach, koncertach i jam session jazzowych.

Cele Fundacji:

 1. Głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury, o wysokich walorach estetycznych, moralnych, humanistycznych w Polsce i za granicą.
 2. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych (wszystkie gatunki muzyczne), teatralnych, filmowych, multimedialnych i z zakresu sztuk pięknych.
 3. Inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz kultury i sztuki.
 4. Działalność charytatywna polegająca na ułatwianiu odbiorcom dostępu do dóbr i "produktów" kultury.
 5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, działalność badawcza w tworzeniu koncertów, przedstawień telewizyjnych, filmowych, teatralnych i prac artystycznych.
 6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w rozwoju kultury, sztuki, techniki i nauki.
 7. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, promocja artystów polskich i zagranicznych.
 8. Wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności Europy, służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, a także prowadzące do wymiany informacji oraz podejmowania nowych inicjatyw artystycznych.
 9. Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.
 10. Edukacja społeczeństwa, w efekcie której zechce ono uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wspierać je i tworzyć.
 11. Promocja miasta i twórców kultury poza jego granicami.

 

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.