Kup bilet Kup bilet z noclegiem

O projekcie


Łąkowa 29 – projekt złożony ze wspomnień

Łąkowa 29 w Łodzi to adres dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, a dziś miejsce nowych przedsięwzięć, inicjatyw i biznesów. Jednak magia dawnej WFF wciąż działa, a projekt Łąkowa 29 podnosi jej wagę i przypomina – to tu powstawało polskie kino.

O czym jest ta historia?
Spuścizną Wytwórni są nie tylko zachowane filmy, ale i pamięć ludzi i o ludziach, którzy tu żyli lub bywali – historie, anegdoty, legendy, które dziś, zgromadzone w zdjęciach, wywiadach i opowieściach, mówią nam o tym świecie więcej niż wszystkie encyklopedie i podręczniki. Projekt Łąkowa 29 zbiera „dane”, jakich nie było dotychczas w żadnej książce, żadnym dokumencie.

Dla historii WFF ważne są nie tylko duże wydarzenia, ale i drobne opowiastki – te, które oddają klimat czasów, mówią o tym, jak w Wytwórni żyło się na co dzień. Wielką wartość Wytwórni stanowili wszyscy jej pracownicy – panie z administracji, twórcy dekoracji, panowie z obsługi technicznej, pani Czesia z bufetu... – Łąkowa 29 oddaje im pokłon i zabiega o pokazanie światu każdej z tych niezwykle ważnych osób.

Z zebranych wspomnień powstał album „Fabryka Snów”. Projekt zgromadził znawców i miłośników kina oraz tych, którzy opowiedzieli historię WFF i w ten sposób utworzyli nową społeczność – zaangażowaną i rozwijającą się.

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail abi@konsilo.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
  • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
  • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
  • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.