Kup bilet Kup bilet z noclegiem

O projekcie


Łąkowa 29 – projekt złożony ze wspomnień

Łąkowa 29 w Łodzi to adres dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, a dziś miejsce nowych przedsięwzięć, inicjatyw i biznesów. Jednak magia dawnej WFF wciąż działa, a projekt Łąkowa 29 podnosi jej wagę i przypomina – to tu powstawało polskie kino.

O czym jest ta historia?
Spuścizną Wytwórni są nie tylko zachowane filmy, ale i pamięć ludzi i o ludziach, którzy tu żyli lub bywali – historie, anegdoty, legendy, które dziś, zgromadzone w zdjęciach, wywiadach i opowieściach, mówią nam o tym świecie więcej niż wszystkie encyklopedie i podręczniki. Projekt Łąkowa 29 zbiera „dane”, jakich nie było dotychczas w żadnej książce, żadnym dokumencie.

Dla historii WFF ważne są nie tylko duże wydarzenia, ale i drobne opowiastki – te, które oddają klimat czasów, mówią o tym, jak w Wytwórni żyło się na co dzień. Wielką wartość Wytwórni stanowili wszyscy jej pracownicy – panie z administracji, twórcy dekoracji, panowie z obsługi technicznej, pani Czesia z bufetu... – Łąkowa 29 oddaje im pokłon i zabiega o pokazanie światu każdej z tych niezwykle ważnych osób.

Z zebranych wspomnień powstał album „Fabryka Snów”. Projekt zgromadził znawców i miłośników kina oraz tych, którzy opowiedzieli historię WFF i w ten sposób utworzyli nową społeczność – zaangażowaną i rozwijającą się.

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
  • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
  • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
  • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.