Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Obchody Światowego Dnia AIDS

Opis

1 grudnia 2016 r.

Obchody Światowego Dnia AIDS w województwie łódzkim

Cel przedsięwzięcia

 

Jak co roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, w dniu 1 grudnia organizuje Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS pod honorowym patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS – Agendy Ministerstwa Zdrowia. Główną ideą tegorocznych obchodów jest spopularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści płynących
z testowania w kierunku HIV. Przedsięwzięcie propagowane będzie poprzez akcję informacyjną.

 

Wydarzenia Towarzyszące

 

28 listopada – 01 grudnia 2016 r.  – Darmowe testy w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV

 • Otwarty Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny dla mieszkańców województwa łódzkiego:konsultacje z lekarzem, możliwość wykonania testu na obecność wirusa HIV anonimowo, poufnie, bezpiecznie i bezpłatnie.
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5

 

 • Konkurs literacki dla osadzonych w siedmiu Zakładach Karnych z terenu województwa łódzkiego, będących w strukturze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi

 

 • 1 grudnia 2016 r. Punkt konsultacyjno – informacyjny w Klubie WYTWÓRNIA

Punkt prowadzony będzie przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi. Organizacja zapewni merytoryczną obsługę Punktu oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu HIV/AIDS.

 

 • 1 grudnia 2016 r. Klub WYTWÓRNIA, godzina 19.00, ul. Łąkowa 29, Łódź – spektakl Fundacji Garnizon Sztuki pt. „Pozytywni”

Spektakl będzie podsumowaniem Wojewódzkich Obchodów. Przed rozpoczęciem spektaklu rozdawane będą, przez podopiecznych Ośrodka MONAR w Kęblinach, materiały informacyjno – edukacyjne oraz gadżety promocyjne dotyczące tematyki Obchodów.

Nieodpłatne bilety na spektakl będzie można odebrać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w terminie od 28 listopada br., w godzinach 8.00 – 16.00.

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
 • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
 • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.