Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Queen Tribute – The Greatest Hits! (Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS)

Opis

Organizator: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Zaproszenia w dystrybucji od 25 listopada w siedzibie RCPS, ul. Snycerska 8
Koncert stojącyGłówną ideą działań prowadzonych w czasie Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS jest popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.

W tym roku organizatorzy zaplanowali:

•Wojewódzki Tydzień Testowania

W ramach Tygodnia Testowania Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” gorąco zachęca wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w Wojewódzkim Tygodniu Testowania i zaprasza do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Łodzi przy ulicy Tuszyńskiej 19.

W dniach od 25 do 28 listopada w godzinach 15:00 – 18:00 można będzie wykonać nieodpłatnie i anonimowo testy w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, skorzystać z konsultacji w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową i dostać ulotki informacyjne. Odbiór wyników badań będzie możliwy w kolejnym dniu.

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

W ramach działań edukacyjnych Regionalne Centrum we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi zorganizowało Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS, której adresatem jest młodzież szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Uczestnicy zmierzą się w dwóch etapach – powiatowym i wojewódzkim. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych, promowanie zdrowego stylu życia bez substancji zmieniających świadomość oraz niedojrzałych i nieodpowiedzialnych zachowań, podwyższenie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, a także kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS. Finał Olimpiady odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Łodzi. Olimpiada realizowana jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Spektakl

Podsumowaniem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS będzie spektakl Queen Tribute – The Greatest Hits!, w wykonaniu Broadway w Polsce, który odbędzie się 1 grudnia o 19.00 w łódzkiej Wytwórni. W tym czasie wolontariusze Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Łodzi oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” w punkcie informacyjnym będą rozdawali ulotki oraz udzielali informacji na temat HIV/AIDS.

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
  • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
  • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
  • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.