Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS - Spektakl "Matki i Synowie"

Opis

1 grudnia w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS o godz. 18.00 zostanie wystawiony spektakl pod tytułem "Matki i synowie" w reżyserii Krystyny Jandy.

Spektakl "Matki i Synowie" to wielokrotnie nagradzana sztuka grana z powodzeniem na Broadwayu. Matka nieżyjącego Andre odwiedza Michaela – byłego partnera swojego syna. Kobieta jest pełna nienawiści i uprzedzeń. Nie może przyjąć do wiadomości, że jej syn był gejem. Sercem spektaklu jest konflikt między matką a dawnym partnerem syna, jego nowym towarzyszem i wychowywanym przez nich dzieckiem. Ważne, aktualne, wzruszające, bezkompromisowe. O tolerancji.

Bezpłatne wejściówki na spektakl będzie można odebrać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w terminie od 27 listopada br., w godzinach 9.00 – 16.00 (pok. 43, II p.).


Wydarzeniem poprzedzającym spektakl będzie debata na temat "Czy tolerancja dziś jest w nas?", w której wezmą udział dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, dr n. med. Zbigniew Deroń – Kierownik Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby WSS im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ks. Arkadiusz Lechowski – duszpasterz Parafii św. Anny w Łodzi oraz Tomasz Bilicki – Prezes Fundacji INNOPOLIS. Dyskusję poprowadzi redaktor Radia Łódź - Monika Czerska. Goście będą rozmawiać o tolerancji, o prawach człowieka, stereotypach, uprzedzeniach, dyskryminacji o agresji i przemocy. Dyskusja rozpocznie się 1 grudnia o godz. 15.00 w Kinie Wytwórnia 3D.


Tego dnia w Wytwórni Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi zorganizuje Punkt Konsultacyjno – Informacyjny. Wolontariusze będą udzielać informacji z zakresu HIV/AIDS oraz prowadzić dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych o tej tematyce.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 27 listopada do 1 grudnia br. będzie można wykonać darmowe testy w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym prowadzonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” ul. Tuszyńska 19 w Łodzi, w godzinach 15.00 – 18.00.

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS odbywają się pod patronatem marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia, a ich organizatorem jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Ideą Obchodów jest popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
  • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
  • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
  • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.